top of page

מנהגים וכללי התנהגות בדוג'ו

1. יש להגיע לדוג'ו בזמן- כעשר דקות לפני תחילת אימון על מנת להתלבש ולהתארגן. בעת שהותכם בלובי הכניסה שמרו על השקט בכדי לא להפריע למהלך האימונים המתקיימים באותה עת.

 

2. אין להכניס טלפונים ניידים למשטח אימון קראטה.     

 

3. בכניסה לדוג'ו וביציאה ממנו. עמדו בפתח הדלת כשפניכם לפנים. קודו קידה ואמרו אוס! מילת כבוד שנהוג להשתמש בה בקראטה קריאה זו מסמלת כבוד לדוג'ו ולאנשים הנמצאים בו.

 

4. הקפידו לפנות לבכירים בתוך הדוג'ו ובאימון קראטה תוך מתן קידה עם התואר המתאים. והכירו במעמדם בעת פנייה שלהם אליכם.

 

5. אין להכניס דברי מאכל או לאכול על משטח אימוני הקראטה.

 

6. יש להתאמן בבגדי אימון של קראטה בלבד- ה''גי'' או חצי ''גי'' חליפת האימון שלכם צריכה להיות מסודרת ונקייה לאחר כביסה עם חגורה הדוקה סביב המותניים את החגורה לא מכבסים אלא מאווררים אותה. החגורה מסמלת את רוח אימוני קראטה הקשים שלכם.

 

7. לאימון קראטה נכנסים נקיים בדגש על כפות רגליים נקיות.

 

8. על המזרון עולים ברגליים יחפות בלבד יש לקצוץ ציפורניים בידיים וברגליים ולא לענוד תכשיטים ולהסיר איפור.

 

9. עם כניסתכם למשטח האימונים יש לקוד קידה לכיוון השומן/ שינזן/ קמיזה (הקיר הקדמי) לאחר מכן יש להמתין על פי סדר הדרגות לקבלת פני המורה לתחילת האימון.

 

10. כאשר המורה נכנס למזרון הוא קד קידה לכיוון הקמיזה, התמידים קדים בעקבותיו. המורה יושב בישיבת ''סייזה'' לכיוון הקמיזה ורק אחריו יושבים התלמידים או בהוראה ישירה של המורה המורה מבקש מאחד התלמידים להכריז ''מוקסו'' (לעצום עיניים) ואת הקידות לפי הסדר ההיררכי.

 

11. בתחילת אימון קראטה בזוגות ובסופו יש לכבד איש את רעהו בקידה כהבעת תודה, כנות, ענווה, שיויון, צניעות והערכה אחד כלפי השני.

 

12. בזמן אימון קראטה יש לשמור על ריכוז ושקט מוחלט.

 

13. המורה הוא האחראי למהלך האימון, ללמד טכניקה ולתקן את טעויות התלמידים בעת הצורך. המתאמנים אינם מעירים זה לזה על ביצוע אלא אם כן מדובר בעניין בטיחותי.

 

14. באימוני קראטה, כאשר המורה מדגים, על התלמידים לכבדו ולשבת סייזה בשולי המזרון ולצפות בהדגמה ולשמור על השקט.

 

15. תמיד זוזו במהירות כאשר אתם נדרשים לבצע משהו. אל ''תטיילו'' בנחת.

 

16. אין לצאת מהשורה משום סיבה או לעזוב את משטח האימונים ללא קבלת רשות מהמורה. אם אתם מתבקשים לשנות את מיקומכם אל תלכו בין המורה לתלמידים או לעבור בין זוגות שמתאמנים יחד אלא יש לצאת אל שולי המזרון וללכת מסביב.

 

17. בגד שהתרופף במהלך אימון קראטה יש לסדרו כאשר הגב לשטח האימון ולהתארגן בצד.

 

18. כאשר תלמיד מאחר לאימון קראטה עליו לקוד קידה בקול ולשבת סייזה בעיניים עצומות בכניסה למשטח האימון עד שיקבל אישור מהמורה להיכנס ולהצטרף לאימון.

 

19.אין לתרגל קומיטה- קרב קראטה ללא אישור של מורה בכיר.

 

20. במידה ועל תלמיד לעזוב לפני סוף האימון עליו להודיע על כך בתחילת השיעור למורה. במידה ועליכם להעדר מאימון יש להודיע על כך למשרד מראש או באותו יום.

 

21. אימוני נשק בקראטה מתבצעים רק בהשגחת מורה בכיר ואין לגעת או ''לשחק'' בכלי נשק מסורתיים בדוג'ו.

 

22. בסוף האימון על תלמידי קראטה לסדר ולנקות את משטח האימונים לקראת הקבוצה הבאה. בסוף יום יש לשטוף את המזרונים.

 

23. רצוי ואף מקובל שתלמידי הדוג'ו נוטלים יוזמה ועוזרים בניקיון, סידור הדוג'ו ואחזקתו.

 

24. על מנת שהדוג'ו יוכל להתקיים ולתפקד כראוי יש לדאוג להסדיר ענייני תשלום בזמן.

bottom of page