top of page

בושידו

בושידו- דרכו של הלוחם וערכי הקראטה

 

עם התפתחות הפיאודליזם היפני בתחילת המאה ה 13 והתפתחות מעמד הלוחמים בתקופה שנקראת תקופת קמקורה (עיר בירה מנהלית שנמצאת על יד טוקיו של ימינו) התגבשה לה גם מסכת הערכים של הסמוראים שנקראה תחילה ''דרך הקשת והסוס'' (קיובה-נו-מיצ'י) אך נודעה מאוחר יותר בשם ''בושידו'' (דרך הלוחם). הבושידו מתבסס על הקונפוציאניזם, אך בתקופה זו קיבל  הקונפוציאניזם ביפן אופי צבאי. הערך העליון בבושידו הוא הנאמנות (צ'ו). הסומראי נאמן ללא סייג לאדונו, שלו הוא חב את חייו ואת מעמדו. זאת איננה נאמנות לרעיון מופשט כמו אלוהים או מדינה, אלא תחושת חובה כלפי אדם מסוים. בניגוד לסין שממנה הגיע הקונפוציאניזם, שם החובה למשפחה היתה הערך החשוב ביותר, קדמה ביפן החובה לאדון לכל נאמנות אחרת. הנאמנות התבטאה באומץ וזלזול בחיים-הסמוראי היה צריך להיות מוכן כל רגע להקריב את חייו למען אדונו, ''החובה כבדה כמו הר, אך החיים קלים כמו נוצה''. האמונה הבודיהסטית סייעה בטיפוח הגישה הזו: ''אם החיים הם הבל הבלים, עדיף לסיימם בכבוד בשדה הקרב''. באופן זה הפך ביפן הבודהיזם, שבמקורו שלל כל אלימות, לדת המטפחת את ערכי הלוחם. משאת נפשו של הסמוראי היתה לזכות בכבוד ותהילה. לכן לפני שהסתער נהג להכריז את שמו וייחוסו, כדי שיזכרו את גבורתו כשימות. הבושידו הדגיש את הכנות (מאקוטו) לא במובן המערבי של אמירת כל דבר שאדם חושב, אלא במובן היפני של ביטול העצמי והזדהות מלאה עם התפקיד. הסמוראי היה צריך להמעיט בדיבור ולא להפגין את רגשותיו. ערך חינוכי חשוב היה הנחישות (גמאן):החזקת מעמד, דבקות במשימה וההתגברות על כל קושי, מבלי לוותר ומבלי להתלונן. תכונות אלה של הבושידו נחשבות עד היום לתכונות מופת ביפן.  במשך ההיסטוריה הן דחפו את היפנים להישגים ולמעשי גבורה רבים, אך גם לקנאות ולמעשי אכזריות.

ערכי הבושידו חלחלו גם אל עולם אומנויות הלחימה ביניהם , קראטה , אייקידו, ג'ו-ג'יטסו, קנדו ועוד את ערכי הבושידו אימץ לשיטתו- סאידו קראטה המייסד קאייצ'ו טאדשי נקמורה.

 

ג'י (התנהגות נכונה)

לעשות את ההחלטה הנכונה בכל מצב וללא היסוס. ההחלטה הנכונה היא המוסרית, המוצדקת והמכובדת.

 

יו (גבורה)

ישנן אפשרויות רבות לגבורה בחיי היומיום. גבורה ואומץ, פירושם: לקחת סיכונים אפילו למעמדנו והאינטרס האישי שלנו.

 

ג'ין (אהבה כלל- עולמית וחמלה)

חמלה היא האפשרות לחוש בכאב ובסבל של אחרים. קראטה מדגיש את הפעולה ואנו חייבים תמיד לפעול ולבטא את חמלתנו כלפי משפחתנו, שכנינו וידידנו וכלפי חסרי המזל לעומתנו.

 

ריי (התחשבות)

התחשבות היא תכונה, שלצערנו, העולם כיום חסר אותה. התחשבות מראה כבוד וחמלה לאחרים ותלמידי קראטה חייבים לפתח תכונה זו באופן תמידי.

 

מאקוטו (יושר ואמת)

סאידו קראטה פירושו: הדרך הכנה. בכל מגע עם אחרים, צריכים תלמידי קראטה לפתח דרך התנהגות כנה וישרה. זה עשוי לעזור בשיפור היחסים בין בני אדם.

 

צ'וגו (מסירות ונאמנות)

אחד מאבני היסוד של סאידו קראטה הוא צייתנות. תלמיד קראטה צריך תמיד להיות מסור ונאמן ראשית להוריו ומשפחתו- זהו המקור והבסיס שלו. תלמיד שדוגל בדרך הקראטה, צריך לשמור על המסירות והנאמנות לארגון ולמורים, המנחים אותו בדרך הצמיחה והשיפור העצמי.  

bottom of page