top of page

אומנות כלי הנשק

בהרבה אומנויות לחימה אוריינטליות קיים סגנון לחימה הכולל כלי נשק. בדרך כלל מדובר במקלות בגדלים שונים, חרבות וסכינים, וכלים חקלאיים מגוונים שהוסבו בצורה כזו או אחרת כדי שיפגעו בצורה יעילה יותר. האוקינאווים הביאו את נושא זה של כלים חקלאיים שישמשו ללחימה לכדי אומנות לחימה בפני עצמה שנקראת ''קובודו'' אומנות זו נבעה מהאיסור הקדום של אי נשיאת נשק שהטילו השלטונות על תושבי אוקינאווה. הרבה אומני קראטה מאוקינאווה (איי ריוקיו) הכניסו את ה''קובודו'' כחלק מאימוני הקראטה של תלמידיהם. סגנונות קראטה רבים שהתבססו ביפן כגון קיוקושינקאי כוללים אימונים עם כלי נשק כך גם סאידו קראטה המודרני יותר כולל אימונים מיוחדים עם כלי נשק כגון מקל ארוך(בו), מקל קצר (ג'ו), טונפה(אלה בעלת ידית אחיזה קצרה), סאי(קלשון בעל שלוש שיניים שהאמצעית ארוכה -כלי חקלאי לנשיאת חציר או לשתילת אורז), קאטאנה (חרב). אימונים בכלי נשק הינם חלק מתוכנית האימונים של כל חגורה שחורה בסאידו קראטה כבר מדאן-1. גראנד מאסטר קאייצ'ו טאדשי נקמורה הינו מומחה בעל שם בתחום כלי הנשק והוא שילב את מומחיותו בשיטת הסאידו קראטה שייסד.

 

אומנות הלחימה אייקידו נוסדה ע''י מוריהו אואשיבה (או-סנסאי – ''המורה הדגול'') שהיה בראש ובראשונה מומחה בתחום לחימת חרב (קאטאנה) ובחרב עץ (בו-קן) האייקידו שייסד מתבסס על תנועות רבות של זרימה מול היריב כפי שהן מתבצעות בלחימת חרב מול חרב, הזריזות והגמישות חיוניים בעת אימוני האייקידו כשם שהם חיוניים מול חרב. האייקידו כאומנות לחימה יפנית קלאסית שהתפתחה מאומנויות הלחימה שנקראו אז בשם הכולל ג'ו-ג'יטסו- ''האומנות העדינה'' אשר העוסקים בהן היו מאצולת יפן-מעמד לוחמי הסמוראי. האימונים בכלי נשק מלחמתיים כגון חנית וחרב היו קפדניים ונוקשים וכללו גם אימונים בדרכי התמודדות ללא כלי נשק. אימונים אלו התבססו בעיקר על עקרונות תנועתיים מאומנות חרב הסמוראי שנקראת ''קן-ג'יטסו.

 

אימוני האייקידו במרכז ''ביטרן-אומנויות לחימה ותנועה'' כוללים בתוכנית האימונים של כל תלמיד אייקידו גם שיעורי נשק כגון ג'ו (מקל קצר) ובו-קן(חרב עץ) המיומנות הנרכשת בשיעורים אלה עוזרת לתלמיד האייקידו לשפר את המיומנות בלחימת פנים מול פנים ללא כלי נשק או מול יריב האוחז בנשק כגון סכין, חרב או מקל. אימונים מסוג זה מתבצעים בתבניות תנועה- ''קאטות'' ואחר כך כאשר כבר שולטים בטכניקה והתגובות חדות מבצעים יישום בזוגות.

 

סנסאי אלי ביטרן התחיל את אימוני הנשק דרך עולם הקראטה כבר מראשית אימוניו בסאידו קראטה ובאימונים אישיים עם קאייצ'ו טאדשי נקמורה בשילוב עם אימוני הנשק באייקידו. סנסאי אלי מקפיד לחדד ולשפר את מיומנותו בחרב, במקלות ועוד מדי יום. את המיומנות הזו הוא מעביר הלאה לתלמידיו הן בקראטה והן באייקידו.

bottom of page