top of page

קומיטה

קומיטה (קרב-קראטה) שליטה במחשבה/ שליטה בטכניקה/ נשימה נכונה

פירוש המילה קומיטה (קרב קראטה) מיפנית לעברית הינו ''איחוד ידיים'' (קומי=איחוד, טה=יד).

בעוד המילה בעברית ''קרב'' מעלה אסוציאציה של קרב רחוב פרוע חסר חוקים או סדר, ביפנית משמעות ה''קומיטה'' בסאידו קראטה, היא תוצאה של חשיבה, ארגון המחשבות, שליטה בנשימה ובטכניקה. המילה ''קרבות'' יכולה להלהיב רבים אך גם יכולה לאכזב לא מעט! אימוני קראטה בנויים משלוש צורות אימון 1. קיאון (בסיס) 2. קטה (מבנה תנועתי) 3. קומיטה (קרבות). מרגע הצטרפותו של תלמיד לאימוני סאידו קראטה הוא לומד ומתרגל את שתי צורות האימון הראשונות (קיאון וקטה) ובשלבים מאוחרים יותר כאשר רכש מספיק ידע והטכניקה אכן מסודרת הוא מתחיל לתרגל-קומיטה (קרבות). בשלב זה התלמיד מתלהב כי הנה הוא מתחיל לתרגל את הצורה המעשית של הקראטה בעבודה חופשית וליישם את מה שלמד עד כה. אך תלמיד אחר (לעתים זה שחסר סבלנות או הבנה מספקת) מגלה כי לא מיד מתחילים ''לכאסח'' או ''להלחם'' כמו שרואים בסרטים או בשידורי ספורט מסוימים אלא מדובר באימון מסודר, טכני מאוד ובעקבות כך גם בטיחותי מאוד ולאט לאט מתקדמים גם לעבודה חופשית. אימוני הקרבות קראטה משלבים בתוכם את כל האלמנטים הפיזיים כגון טכניקה וכושר גופני ובנוסף את האלמנטים המנטליים של אימוני מדיטציה.

בסאידו קראטה המדיטציה והאימון הגופני הם כמו ''ין-וינג''. בזמנים קדומים היה הסמוראי-הלוחם לפני יציאה לקרב מטהר את ''מוחו'' ואת ''רוחו'' ומכין אותם לקרב על ידי ישיבה ב''זאזן'' –מדיטציה במנזר שם היה יושב ומתרגל נשימה נכונה, מרגיע את מחשבותיו ומתרגל את יכולת הריכוז. את אותן יכולות שרכש באמצעות המדיטציה בשילוב יכולותיו הפיזיות והטכניות היה מיישם בקרב מול יריבו.

בסאידו קראטה האימון הפיזי הוא הכוח ה''הינגי'', השימוש בכוח המתפרץ הבא לידי ביטוי בהוצאה של אנרגיה רבה בשבריר שניה, בביצוע קטות, קומבינציות וטכניקות שונות. הקראטקא לא עוסק רק בלחימה והוצאת אנרגיה, לפני כל תרגיל או קרב ובמהלכו עליו להיות מרוכז, מכונס בעצמו ולנשום עמוק. אסור שאף מחשבה תיכנס לעולמו ותסיח את דעתו מהמטרה. כאן באה לידי ביטוי המדיטציה. המדיטציה בסאידו קראטה היא ה''ין''– היסוד הבונה, במדיטציה מתורגלת יכולת הריכוז וכן היכולת לא לזוז סתם ובכלל. מכאן באה היכולת לבצע בשברירי שניה את מה שנדרש מהקראטקא בזמן אימון או קרב.

בקרב או באימון אין אפשרות לפתח את יכולת הריכוז והנשימה ולכן עושים זאת במדיטציה ומבצעים זאת בזמן אימון קראטה או בזמן קרב. כמו שהין והינג שלובים ביחד כמו יחידה אחת בלתי נפרדת כך גם היו אימוני הקרב בסאידו קראטה חסרים ללא תירגולי מדיטציה. אימון ללא מדיטציה הוא כמו חצי מהשלם ולהפך.

כאשר עושים מדיטציה ישנם שלושה ביטויים שהם תמציתם של אימוני קראטה בשילוב עם עקרונות המדיטציה ומשמעותם מהווה בסיס טקטי בקרב קראטה ובחיי היומיום.

צ'ו-שין (SHIN-CHO)- מתייחס להיבט הגופני של אימון קראטה- איך אנחנו מסתכלים על הגוף שלנו במהלך קומיטה. הכוונה- להחזיק עמידה נכונה, גמישה ומאוזנת ולשמור על מרחק נכון מהיריב.

צ'ו-סוקו (SOKU-CHO) עקרון זה מדבר על נשימה נכונה, הנשימה בקרב קראטה חייבת להיות חופשית ממתח ומדאגה וצריכה לבוא ביחד עם קואורדינציה לתנועה בקרב.

צ'ו-סין (SIN-CHO) שליטה על המחשבה זה ההיבט הקשה ביותר בקרב קראטה וגם בזן מדיטציה. בקומיטה המחשבה מושפעת ע''י פחד, מתח וחוסר ביטחון שעושה את הלחימה מאוד קשה.

במהלך האימונים בסאידו קראטה עלינו להגיע להרמוניה בין שלושת אלמנטים אלו ולשמור עליה, זאת נעשה בעזרת שיעורי ממדיטציה ולהגיע למצב שאנו עושים זאת באופן טבעי. זוהי התמצית של אימון קראטה אמיתי.

bottom of page